Een bloeiende samenwerking

Van dagcentrum voor mensen met een beperking tot begeleid zelfstandig wonen

Jou laten groeien. Daar gaat het om. Doen wat je graag doet, je goed voelen
en tegelijk je persoonlijke doelen bereiken, in een omgeving waar je geliefd en
aanvaard wordt. Die zorgzame plek bieden, dat was van bij het
begin het opzet van Havinet.

Havinet vzw is een krachtenbundeling van drie centra voor volwassenen
met een beperking. Ze hebben elk een grote expertise en ervaring als
vergunde zorgaanbieders en werken al lang onder het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. We kozen er heel
nadrukkelijk voor om elke voorziening zijn eigenheid en
kleinschaligheid te laten behouden. Zo kan elke entiteit blijven
inzetten op persoonlijke begeleiding op jouw maat en het bieden
van een warme thuis.

Door de samenwerking kunnen we wel enkele functies
centraliseren, zoals ICT, administratie, communicatie en
facilitair management. Daardoor werken we efficiënter en houden we meer middelen over voor wat er echt toe doet:
het welzijn van jou en al onze mensen.

Samen kunnen we ons aanbod beter afstemmen op de noden van elk individu. Samen kunnen we jou méér bieden voor je persoonsvolgend budget, of je nu op zoek bent naar een dagcentrum voor mensen met een beperking, naar een oplossing voor begeleid wonen of naar begeleiding aan huis.

Onze gemeenschappelijke waarden

 • Respect voor het levensverhaal, de ervaringen, gevoelens, normen en waarden van de ander
 • Vertrouwen in de keuzes die de ander vooropstelt
 • Gelijkwaardigheid doordat we allen mensen zijn die geluk nastreven
 • Warmte als menselijke attitude in de relatie met de cliënt en zijn netwerk
 • Empathie als basisvoorwaarde van begrip voor wie anders is, denkt en voelt
 • Echtheid in wie we mogen zijn als mensen zonder masker
 • Acceptatie dat anderen anders zijn en dat dit OK is

Jouw voordelen van een grotere organisatie

 • Meer ruimte voor initiatieven die bijdragen aan de voortdurende dynamiek in de sector
 • Nog meer mogelijkheden om te voorzien in individuele, vraaggestuurde ondersteuning
 • Meer gewicht om samenwerkingsverbanden op te zetten met onderwijs, overheden en andere partners binnen en buiten het handicapspecifieke zorglandschap
 • Groter vrijwilligersnetwerk
 • Meer capaciteit voor solidariteit om de meest kwetsbaren even goed te ondersteunen als mensen die meer middelen en mogelijkheden hebben
 • Meer kansen voor medewerkers om hun kennis en vaardigheden uit te breiden via vorming en training